HOOFDSTUK I

Het is onze bedoeling in de volgende bladzijden in brede trekken dat werk van de fysici te schetsen, dat overeenkomt met het zuiver denken van de detective. Wij zullen ons in hoofdzaak bezighouden met de rol, die gedachten en ideeën gespeeld hebben in het avontuurlijk zoeken naar kennis in de fysische wereld.