HOOFDSTUK I

Men kan de mogelijkheid inzien dat de oude begrippen ontoereikend zijn voor de behandeling van de beweging in het algemeen en dat er nieuwe geschapen moeten worden. Zullen wij trachten onze weg te vervolgen of zullen wij een nieuwe weg trachten te vinden?

Het generaliseren van een begrip is een proces dat in de wetenschap zeer vaak plaats vindt. Er bestaan verschillende manieren voor het uitvoeren van een dergelijk proces. Hierbij moet echter aan het volgende streng worden voldaan: wanneer de oorspronkelijke voorwaarden weer worden hersteld, moet het uit de algemene vorm weer in de oorspronkelijke gedaante terugkeren.