HOOFDSTUK I

De twee grondbegrippen in de warmteleer zijn temperatuur en warmtehoeveelheid. Er was in de geschiedenis van de fysica een onwaarschijnlijk lange tijd voor nodig, aleer men deze twee begrippen onderscheidde, maar toen dit eenmaal duidelijk was, volgde een snelle ontwikkeling. Niettegenstaande beide begrippen nu iedereen vertrouwd zijn, zullen wij er nog nader op ingaan en wijzen op de onderlinge verschillen.