HOOFDSTUK II

Zoals altijd in soortgelijke gevallen moet men een dergelijke verdeling niet al te streng opvatten. De ideale geleider of isolator is een niet te verwerkelijken fictie. Metalen, de aarde, het menselijk lichaam zijn voorbeelden van geleiders, hoewel niet alle van even goede kwaliteit. Glas, rubber, porselein en dergelijke stoffen zijn isolatoren. Lucht is slechts gedeeltelijk een isolator, zoals iedereen weet die de beschreven experimenten heeft zien uitvoeren. Het excuus om slechte resultaten bij elektrostatische experimenten aan weersomstandigheden toe te schrijven, die de geleidbaarheid van de lucht vergroot hebben, is altijd bruikbaar.