HOOFDSTUK II

Deze proefneming is in de eerste plaats interessant omdat eruit blijkt dat er een samenhang is tussen magnetisme en elektrische stroom, twee schijnbaar geheel verschillende verschijnselen. Er is echter nog een ander zelfs belangrijker aspect aan deze zaak. De kracht tussen de magneetpool en de kleine gedeelten van de draad waardoor de stroom vloeit, kan niet gericht zijn volgens de lijn die draad en magneetpool, of bewegend elektrisch fluïdum en elementaire magnetische dipolen, verbindt. De kracht staat loodrecht op deze verbindingslijnen. Voor de eerste maal maken wij hier kennis met een kracht die zich geheel anders gedraagt dan die waartoe volgens onze mechanische zienswijze alle gebeuren in het ons omringend heelal zou zijn terug te brengen! Wij herinneren eraan dat de krachten van gravitatie, magnetisme en elektrostatica, die de wetten van Newton en Coulomb volgen, gericht zijn volgens de lijn die de twee elkaar aantrekkende of afstotende lichamen verbindt.