HOOFDSTUK II

In deze theorie hebben wij weer een voorbeeld van de toepassing van het algemene principe: de tendens om alle verschijnselen te verklaren door aantrekkende en afstotende krachten die werken tussen onveranderlijke lichamen en die slechts afhankelijk zijn van de afstand.