HOOFDSTUK I

Uit de verscheidenheid van samengestelde bewegingen in de ons omringende wereld, kozen wij als eerste voorbeeld de eenparige beweging. Dit is de eenvoudigste, omdat daarbij geen uitwendige krachten werkzaam zijn. Eenparige beweging echter kan nooit verwezenlijkt worden, een steen uit een toren geworpen en een kruiwagen, die langs een weg wordt gereden, kunnen nooit volmaakt eenparig bewegen, omdat wij niet in staat zijn de invloed van uitwendige krachten uit te schakelen.