HOOFDSTUK I

In een goed detectiveverhaal leiden de duidelijkste aanwijzingen dikwijls tot het verdenken van onschuldigen. In onze pogingen om de wetten van de natuur op te sporen, vinden wij eveneens dat de meest aanschouwelijke en meest voor de hand liggende verklaring dikwijls onjuist is.

Het menselijk denken schept een steeds veranderend beeld van het heelal. De bijdrage van Galilei was het vernietigen van de intuïtieve zienswijze en de vervanging hiervan door een nieuwe. Hierin ligt de betekenis van de ontdekking van Galilei.