HOOFDSTUK I

Het is lezers van detectiveromans welbekend, dat een foutieve aanwijzing het verhaal onduidelijk maakt en de oplossing vertraagt. De wijze van redeneren, die door intuïtie was ingegeven, was foutief en leidde tot de onjuiste inzichten omtrent beweging, die eeuwenlang voor waar werden gehouden. De grote autoriteit van Aristoteles bij de Europese geleerden, was misschien wel de voornaamste reden voor het langdurig geloof in dit intuïtieve denkbeeld. Wij lezen in de aan hem toegeschreven, tweeduizend jaar oude Mechanica:

Het bewegende lichaam komt tot stilstand als de kracht, die het voortbeweegt, niet langer als zodanig werkt.

De ontdekking en het gebruiken van wetenschappelijk redeneren door Galilei is een van de meest belangrijke prestaties in de geschiedenis van het menselijk denken en betekent het werkelijk begin van de natuurkunde. Deze ontdekking leert ons, dat intuïtieve, op directe waarneming gebaseerde conclusies, niet altijd te vertrouwen zijn, daar zij somtijds leiden tot onjuiste en ongewenste aanwijzingen.