HOOFDSTUK II

Alvorens dit probleem op te lossen, zullen wij nagaan welk antwoord het meest waarschijnlijk lijkt. Zonder twijfel zou een ether waarin het licht zich als longitudinale golven voortplantte, ons de minste moeilijkheden bieden. De bezwaren tegen een mechanische ether zouden dan minder ernstig zijn. Het beeld van de ether zou dan waarschijnlijk zeer veel lijken op het mechanische beeld van een gas, waarin zich een geluidstrilling voortplant. Het is veel moeilijker zich een beeld te vormen van een ether waarin zich transversale golven voortplanten. Het is niet eenvoudig zich de ether als van een geleiachtige structuur voor te stellen. Huygens was ervan overtuigd dat de ether "luchtachtig" in plaats van "geleiachtig" zou blijken te zijn. Maar de natuur houdt met onze overtuigingen meestal zeer weinig rekening. Was de natuur het in dit geval eens met de natuurkundigen die trachtten alle gebeuren vanuit een mechanisch standpunt te bezien?