HOOFDSTUK II

De mechanische zienswijze was juist gebaseerd op het geloof dat alle verschijnselen verklaard kunnen worden door krachten die uitsluitend afhankelijk zijn van de afstand, en niet van de snelheid. Het resultaat van het experiment van Rowland geeft dit geloof een gevoelige schok. Wij zullen echter conservatief zijn en trachten een uitweg te vinden op de basis van de oude begrippen.