HOOFDSTUK I

De overgang van de gedachtegang van Aristoteles naar die van Galilei is een van de belangrijkste hoekstenen in het fundament van de natuurwetenschappen. Toen deze overgang eenmaal gemaakt was, was de verdere ontwikkelingsgang duidelijk uitgestippeld.