HOOFDSTUK II

Maar het verschijnsel is vooral merkwaardig van energetisch standpunt bezien.

Een aanzienlijke hoeveelheid warmte wordt opgewekt in de draad waardoor de stroom vloeit, een hoeveelheid die zelfs groot genoeg is om de draad, als ze dun is, te doen smelten. Er wordt dus warmte-energie opgewekt in de draad. De galvanische batterij is echter een geïsoleerd systeem, daar er van buiten geen energie aan toegevoerd wordt. Als wij de wet van behoud van energie willen redden, moeten wij trachten op te sporen waar de omzetting van energiesoorten plaatsvindt, en ten koste waarvan de warmte ontwikkeld wordt. Het is niet moeilijk zich voor te stellen dat er zich in de batterij ingewikkelde chemische processen afspelen processen, waaraan zowel het koper en het zink als de vloeistof waarin zij zijn ondergedompeld actief deelnemen. Van energetisch standpunt bezien is de keten van omzettingen de volgende: chemische energie -> energie van het stromende elektrische fluïdum, dat is de stroom -> warmte. Een galvanische batterij heeft geen eeuwig leven; de scheikundige veranderingen, die de oorzaak zijn van de elektrische stroom, putten de batterij na verloop van tijd uit.