HOOFDSTUK II

Het experiment dat de grootste moeilijkheden opleverde voor de toepassing van de mechanische theorie op de elektrische verschijnselen, werd ongeveer honderd en twintig jaar geleden door Oersted uitgevoerd. Het moet eenieder, die van dit experiment voor het eerst hoort, uitermate vreemd voorkomen. Oersted zegt er het volgende over:

Het bleek dat men bij deze proeven de magneetnaald uit zijn stand kon doen afwijken met behulp van een galvanisch apparaat, en dat slechts indien de galvanische kring gesloten is, maar niet indien ze geopend is, zoals vele zeer beroemde natuurkundigen reeds jaren geleden tevergeefs probeerden.