HOOFDSTUK I

Wij hebben gezien, dat deze wet van de traagheid niet direct uit het experiment kan worden afgeleid, maar slechts verkregen kan worden door speculatief denken consistent met de waarneming. De denkbeeldige proef kan in werkelijkheid nooit uitgevoerd worden, maar toch leidt zij tot een diepgaand inzicht in de werkelijke experimenten.