HOOFDSTUK I

Is het nodig bepaalde planten voor dit experiment uit te kiezen? Brown beantwoordde deze vraag door het experiment met materiaal uit uiteenlopende planten te herhalen en vond, dat alle korreltjes, mits voldoende klein, in water een dergelijke beweging vertoonden. Verder gaande vond hij, dat een soortgelijke onophoudelijke, onregelmatige beweging optrad bij alle kleine partikeltjes, zo wel van anorganische als van organische stoffen. Zelfs bij een gepoederd fragmentje van een sfinx nam hij het verschijnsel waar.