HOOFDSTUK II

Wij zullen weer op dezelfde wijze te werk gaan als bij de elektrische verschijnselen, en wel door eerst enkele eenvoudige verschijnselen mee te delen en daarna een theoretische verklaring ervoor trachten te vinden.