HOOFDSTUK I

Van de buitengewoon rijke verscheidenheid van bewegingen zullen wij slechts de eenvoudigste behandelen en bij de verklaring die wij ervan zullen geven zal gebruik gemaakt worden van de zopas geformuleerde wet.