HOOFDSTUK I

Een detectiveverhaal wordt als beneden peil veroordeeld, als vreemde gebeurtenissen er als toevalligheden niet worden uitgelegd. Het geeft dan ook den lezer meer bevrediging als het verhaal een rationeel verloop heeft. Om precies dezelfde redenen staat de theorie, die een verklaring biedt voor de gelijkheid van de trage massa en de zware massa, boven een theorie, die dat niet kan, vooropgesteld natuurlijk, dat beide theorieën in overeenstemming zijn met de waarnemingen.