HOOFDSTUK I

Een inzicht in dit onderscheid kan verkregen worden door een zeer eenvoudige proef wat nader te beschouwen. Een liter water heeft enige tijd nodig om door een gasvlam van kamertemperatuur tot het kookpunt te komen. Veel meer tijd is nodig om twaalf liter water in dezelfde ketel en op dezelfde gasvlam aan de kook te brengen. Wij verklaren dit feit door te zeggen, dat er nu meer van een "zeker iets" nodig is; dit "zeker iets" noemen wij warmte.