HOOFDSTUK I

figuur

De volgende stap is de invoering van de verandering van de snelheid van een langs een kromme lijn bewegend deeltje. Ook dit kan op verschillende manieren uitgevoerd worden, wij kiezen hiervan de eenvoudigste. In de vorige tekening kwamen een aantal snelheidsvectoren voor, die de snelheid op verschillende punten van de curve aangeven. De eerste twee kunnen wij nu zo tekenen dat ze eenzelfde oorsprong hebben (zie eerste figuur hiernaast), zoals wij reeds eerder opmerkten is dit voor vectoren geoorloofd. De gestippelde vector noemen wij de verandering van de snelheid. Het begin hiervan is het einde van de eerste vector en het einde is het einde van de tweede vector.

figuur

Deze definitie van verandering van snelheid zal op het eerste oog als kunstmatig en zinloos aandoen. Het wordt duidelijker in het speciale geval, waarin de vectoren (1) en (2) dezelfde richting hebben (zie tweede figuur hiernaast). Dit betekent, zoals men zal inzien, een overgang naar de rechtlijnige beweging. Indien beide vectoren dezelfde oorsprong hebben, verbindt de gestippelde vector weer hun eindpunten. De tekening is nu geheel gelijk aan een reeds geziene tekening (figuur 6) en de oorspronkelijke definitie hebben wij als speciaal geval uit de algemene afgeleid. Wij moeten hierbij nog opmerken dat in de tekening de beide vectoren (1) en (2) gescheiden getekend zijn, daar ze anders zouden samenvallen en niet afzonderlijk te herkennen zouden zijn.