DE EVOLUTIE VAN DE FYSICA

Door Albert Einstein en Leopold Infeld

Oorspronkelijk in het Engels verschenen: The evolution of physics (1938)

Deze tekst is een aangepaste versie van de oorspronkelijke Nederlandse vertaling door Dr. M. C. Geerling (1938). Oorspronkelijke Nederlandstalige titel: ‘Drie eeuwen fysica. Van Galilei tot relativiteits- en quantumtheorie’.