De Magnetische Fluïda

HOOFDSTUK II Nog een welbekend probleem dient hier vermeld te worden, omdat wij het later nog tegen zullen komen. De aarde is een grote magnetische dipool. Waarom het zo is, is niet te verklaren. De Noordpool is bij benadering de negatieve pool (-) en de Zuidpool de...

De Magnetische Fluïda

HOOFDSTUK II In deze theorie hebben wij weer een voorbeeld van de toepassing van het algemene principe: de tendens om alle verschijnselen te verklaren door aantrekkende en afstotende krachten die werken tussen onveranderlijke lichamen en die slechts afhankelijk zijn...

De Magnetische Fluïda

HOOFDSTUK II Veronderstel eens twee bolvormige geleiders die gelijke lading hebben, respectievelijk positief en negatief. “Gelijk” heeft hier de betekenis van dezelfde absolute waarde: bijvoorbeeld +5 en -5 hebben dezelfde absolute waarde. Wij nemen verder aan dat...

De Magnetische Fluïda

HOOFDSTUK II Hoe kunnen wij dit alles verklaren? Wij kunnen proberen een theorie van het magnetisme op te stellen volgens het schema van de theorie van de elektrische fluïda. Door het feit dat hier, evenals bij de elektrostatische verschijnselen, zowel aantrekking als...