HOOFDSTUK II

Nog een welbekend probleem dient hier vermeld te worden, omdat wij het later nog tegen zullen komen. De aarde is een grote magnetische dipool. Waarom het zo is, is niet te verklaren. De Noordpool is bij benadering de negatieve pool (-) en de Zuidpool de positieve (+) magnetische pool van de aarde. De aanduidingen plus en min zijn geheel een zaak van afspraak, maar wanneer dit eens is vastgesteld, kunnen wij in alle verdere gevallen uitmaken, welk teken een pool heeft.

Een magneetnaald die om een verticale as kan draaien, gehoorzaamt aan de magnetische kracht van de aarde. Zij richt haar (+) pool naar de Noordpool of wel de magnetische (-) pool van de aarde.