Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Het begrip vlakke golf is, zoals zoveel andere natuurkundige begrippen, niets anders dan een fictie, die slechts met een bepaalde graad van nauwkeurigheid is te realiseren. Het is echter een zeer bruikbaar begrip dat wij later nog nodig zullen...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Nog één opmerking: de golf veroorzaakt door een trillende bol in een homogene middenstof is een bolvormige of sferische golf. Zij wordt zo genoemd omdat op ieder gegeven ogenblik alle punten op iedere bol met de bron als middelpunt zich op gelijke wijze...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Er moet nog eens de nadruk op gelegd worden dat wij onderscheid dienen te maken tussen de beweging van de deeltjes en die van golf zelf, welke laatste een toestand van de middenstof is. Beide bewegingen zijn geheel verschillend, maar het is duidelijk dat...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Het begrip golf is gebleken in de natuurkunde uitermate bruikbaar te zijn. Het is zonder twijfel een mechanisch begrip. Het golfverschijnsel wordt teruggebracht tot een beweging van de deeltjes, waaruit volgens de kinetische theorie de materie is...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Aan de hand van het geval van de trillende bol kunnen wij nieuwe algemene fysische begrippen invoeren, die van groot belang zijn voor de karakterisering van de golfbeweging. De eerste is de snelheid, waarmee de golf zich verbreidt. Deze is afhankelijk van...

Wat Is Een Golf?

HOOFDSTUK II Om het mechanisme van de golfbeweging duidelijker te maken, zullen wij weer eens een experiment onder ideale omstandigheden nader beschouwen. Veronderstel dat een grote ruimte gelijkmatig gevuld is met water, lucht of enige andere middenstof. Ergens in...