HOOFDSTUK II

Aan de hand van het geval van de trillende bol kunnen wij nieuwe algemene fysische begrippen invoeren, die van groot belang zijn voor de karakterisering van de golfbeweging. De eerste is de snelheid, waarmee de golf zich verbreidt. Deze is afhankelijk van de aard van de middenstof en heeft bijvoorbeeld voor water en lucht een verschillende waarde. Het tweede begrip is dat van de golflengte. In het geval van golven op zee of op een rivier is dat de afstand tussen het dal van een golf tot dat van de volgende golf, of de afstand tussen twee opeenvolgende golftoppen. Zo hebben golven op zee een grotere golflengte dan golven op een rivier. In het geval van onze golven die ontstaan door een trillende bol, is de golflengte de op éénzelfde tijd gemeten afstand tussen twee opeenvolgende bolschillen met maximale of minimale dichtheid. Het is duidelijk dat deze afstand niet alleen van de middenstof afhankelijk is. Het tempo waarin de bol trillingen uitvoert, zal zeker een grote invloed hebben en wel zal bij sneller tempo de golflengte kleiner worden, bij langzamer tempo daarentegen groter worden.