HOOFDSTUK I

Wij staan voor de laatste fase in ons proces van generalisatie en wel voor de belangrijkste van de gissingen die wij tot dusver moesten doen. De betrekking tussen kracht en verandering in snelheid moet worden vastgesteld om tot een juist inzicht te komen in het algemene probleem van de beweging.