HOOFDSTUK I

Wij kunnen dit het beste toelichten aan de hand van wat wij nu behandelen. Wij kunnen trachten de oude begrippen van snelheid, verandering van snelheid en kracht in een dusdanige algemene vorm te gieten, dat zij op de bewegingen langs kromme lijnen zijn toe te passen. Wanneer wij over kromme lijnen spreken, kunnen wij daar de rechte lijnen bij insluiten. De rechte lijn is een bijzonder en eenvoudig geval van een kromme. Wanneer dus de begrippen snelheid, verandering van snelheid en kracht worden ingevoerd voor de beweging langs een kromme lijn, gelden zij automatisch ook voor de beweging langs een rechte lijn. Maar de zo verkregen resultaten mogen nooit in strijd zijn met de vroeger verkregen. Als de kromme een rechte lijn wordt, moeten alle algemene begrippen zich laten herleiden tot die, welke wij voor rechtlijnige bewegingen afleidden.