HOOFDSTUK I

Het is hierbij echter essentieel dat de beide snelheidsvectoren slechts door een "zeer kort" tijdsinterval gescheiden zijn. Een streng onderzoek van begrippen als "zeer dichtbij" en "zeer kort" is verre van eenvoudig. Juist het onderzoek van zulke begrippen leidden Newton en Leibniz tot het opstellen van de differentiaalrekening.