HOOFDSTUK I

Een kleine honderd jaar geleden werd het nieuwe spoor, dat leidde naar de opvatting van warmte als een vorm van energie, reeds vermoed door Mayer en later door Joule experimenteel bevestigd. Het is een merkwaardig toeval, dat bijna al het baanbrekende werk omtrent de aard van de warmte verricht is door amateur-fysici, die de natuurkunde slechts als hun liefhebberij beoefenden. Het waren de veelzijdige Schot Black, de Duitse dokter Mayer en de bekende Amerikaanse avonturier Graaf Rumford, die later in Europa leefde en onder andere bedrijven, Minister van Oorlog in Beieren was. Tot hen behoorde ook de Engelse brouwer Joule, die in zijn vrije tijd enige uiterst belangrijke proeven betreffende het behoud van energie uitvoerde.