HOOFDSTUK I

Zolang als wij ons slechts bezig houden met beweging langs een rechte lijn, zolang zullen wij verre blijven van een inzicht in de bewegingen die in de natuur zijn waar te nemen. Wij moeten bewegingen langs kromme lijnen wat nader gaan bezien en in de eerste plaats moeten wij trachten de wetten die dergelijke vormen van beweging beheersen vast te stellen. Dit is geen gemakkelijke taak. In het geval van de rechtlijnige beweging bleken onze opvattingen van snelheid, verandering van snelheid en kracht hoogst bruikbaar te zijn. Maar het is niet onmiddellijk in te zien hoe wij ze op de beweging langs een kromme lijn kunnen toepassen.