HOOFDSTUK II

In de invoering van het begrip fluïdum zien wij de invloed van die mechanische opvattingen die alles trachten te verklaren met behulp van substanties en van krachten die tussen die substanties werkzaam zijn. Om na te gaan of de mechanische zienswijze toegepast kan worden op de beschrijving van elektrische verschijnselen, zullen wij op het volgende probleem wat dieper ingaan. Gegeven: twee kleine bolletjes, elk elektrisch geladen, dat wil zeggen dat beide een overmaat van een van de elektrische fluïda bevatten. Wij weten dat de bolletjes elkaar zullen aantrekken of afstoten. Maar is die kracht nu alleen afhankelijk van de afstand en, als dat zo is, hoe is dan die afhankelijkheid? Het ligt nu voor de hand te veronderstellen dat deze kracht op dezelfde wijze afhankelijk is van de afstand als de gravitatiekracht, welke laatste tot een negende van zijn oorspronkelijke grootte vermindert als de afstand driemaal zo groot wordt gemaakt.